Социално тревожно разстройство
Безпокойство

Социално тревожно разстройство

Социалното тревожно разстройство понякога се нарича социална фобия. Социалното тревожно разстройство не е просто срамежливост; тя е по-тежка от това.

Фебрилна конвулсия
Свинете-В-Деца- (Висока Температура)

Фебрилна конвулсия

Фебрилен припадък е конвулсия, която се появява при някои деца с висока температура (треска). По-голямата част от фебрилните припадъци не са сериозни.

Фебрилна конвулсия
Свинете-В-Деца- (Висока Температура)

Фебрилна конвулсия

Фебрилен припадък е конвулсия, която се появява при някои деца с висока температура (треска). По-голямата част от фебрилните припадъци не са сериозни.

Фебрилна конвулсия
Свинете-В-Деца- (Висока Температура)

Фебрилна конвулсия

Фебрилен припадък е конвулсия, която се появява при някои деца с висока температура (треска). По-голямата част от фебрилните припадъци не са сериозни.

Фебрилна конвулсия
Свинете-В-Деца- (Висока Температура)

Фебрилна конвулсия

Фебрилен припадък е конвулсия, която се появява при някои деца с висока температура (треска). По-голямата част от фебрилните припадъци не са сериозни.